DUURZAAM BOUWEN

Onder de categorie ‘Duurzaam bouwen’ vallen projecten waarbij je bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen hebt genomen zoals isoleren of gebruik hebt gemaakt van duurzame materialen.