VOORWAARDEN

HET DOEL VAN DE PRIJS
Het bevorderen van het kwaliteitsbewustzijn in de bouwbranche, specifiek bij zzp’ers en kleine aannemers, en het promoten van kwaliteitsvakwerk bij het Nederlandse publiek door het belonen en prijzen van projecten die door zzp’ers zijn gemaakt.


DEFINITIE VAN BEGRIPPEN ZZP’ER EN KLEINE AANNEMER
Zzp’er: zelfstandige ondernemer in de bouw, al dan niet samenwerkend met andere zelfstandige ondernemers in de bouw. Kleine aannemer: ondernemer in de bouw met maximaal 2 medewerkers in loondienst.


DE PRIJZEN
Alle winnaars in de categorieën krijgen de eer en een trofee. De winnaar van de algemene Juryprijs krijgt de eer, een trofee en een bestelbus van een nog nader bekend te maken merk en waarde.De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor een geldbedrag of andere prijzen. Tevens ontvangen de winnaars uitgebreide aandacht in relevante publicaties van Eisma Bouwmedia, Bouwmaat en Zelfstandigen Bouw, zowel in print als online. Ze krijgen daarnaast publicitaire ondersteuning door middel van persberichten en het ter beschikking stellen van videomateriaal, logo’s, foto’s en persberichten voor eigen gebruik.


IN AANMERKING KOMEN
Projecten in de breedste zin des woords, die tussen 1 september 2018 en 1 januari 2020 uitgevoerd zijn door zzp’er of combinatie van zzp’ers in opdracht van een derde partij.


UITGESLOTEN ZIJN
Projecten die voor eigen rekening zijn uitgevoerd, zoals proefstukken of werkzaamheden aan persoonlijk bezit. Toegestaan zijn wel werken die bij wijze van sponsoring voor derden zijn uitgevoerd.

CATEGORIEËN
Een project kan ingestuurd worden in één van de onderstaande categorieën:
• Aan- en verbouw (nieuwe keuken, serre, badkamer, dakkapel)
• Interieurbouw (vloeren, meubels, deuren, openhaard)
• Renovatie & Onderhoud (schilderen, stukadoren, traprenovatie)
• Duurzaam bouwen (isolatie, energetische effecten)

Projecten binnen een categorie worden met elkaar vergeleken en maken kans op de Vakwerk Award in hun categorie. Daarnaast kent de Vakwerk Awards een algemene prijs (‘de Juryprijs’) en een Publieksprijs. De Juryprijs en de categorie-prijzen worden toegekend door de vakjury. De algemene-prijs kan worden toebedeeld aan één van de categoriewinnaars, maar het kan ook om moverende redenen een van de andere genomineerden zijn. De publieksprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal stemmen dat het publiek kan uitbrengen op de genomineerde projecten, die gepresenteerd worden op VakwerkAward.nl. Zie voor verdere uitleg het kopje “Wijze van beoordelen”.


WIJZE VAN INSCHRIJVEN
Een project kan worden ingediend door de uitvoerende zzp’er in kwestie of diens opdrachtgever. Dit kan via het inschrijfformulier op de website Vakwerk–Awards.nl.

In de aanmelding dienen te zijn aangegeven:
• naam en adresgegevens uitvoerende zzp’er (inclusief e-mail),
• naam en adresgegevens opdrachtgever (inclusief e-mail),
• adres van het aangemelde project,
• een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het project en de uitgevoerde werkzaamheden
(Beantwoord alle open vragen en vermeld n.v.t. als de vraag niet relevant is),
• vink de werkzaamheden in de checklist aan die relevant zijn voor uw project,
• geef een duidelijke motivatie waarom u dit werk kansrijk acht de prijs te winnen.
Aan de inzending dienen minstens twee, liefst meerdere goede foto’s van het project te worden toegevoegd. Digitale foto’s moeten van voldoende resolutie zijn, minstens 300 dpi of circa 1 mb.


JURY
De Jury wordt samengesteld door de organisatoren van de Vakwerk Awards; Bouwmaat, Zelfstandigen Bouw en Eisma Bouwmedia. De jury bestaat uit personen uit deze organisaties aangevuld met andere mensen uit de bouwbranche.  Voor de precieze samenstelling van de jury verwijzen we u naar de website vakwerk-awards.nl.


WIJZE VAN BEOORDELEN
De projecten worden in een aantal stappen beoordeeld. De organisatie bepaalt de eerste selectie. De jury bepaalt de categoriewinnaars en het publiek bepaalt publieksprijs.


ORGANISATIE
• De organisatie bepaalt in een selectie, op basis van de door het bedrijf aangeleverde gegevens en de ingeleverde foto’s, wie er wordt toegelaten tot de competitie.
• De organisatie bepaalt tevens in ieder van de 4 categorieën maximaal 3 genomineerde projecten (dit aantal kan variëren naar gelang inhoudelijke overwegingen).


JURY
• De jury bezoekt (gezamenlijk of in wisselende samenstelling) alle van de maximaal 12 genomineerde projecten.
• De jury beoordeelt het werk van de genomineerden aan de hand van esthetische, economische, opdrachtgeversvriendelijke en technische criteria. De motivatie van de indiener is daarbij van groot belang, evenals de toelichting en observaties ter plekke.


PUBLIEK
De genomineerden worden gefilmd. Deze filmpjes worden op het internet geplaatst. Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete project, deze stemmen bepalen de ‘publieksprijs’.


UITREIKING
De bekendmaking van de winnaars van zowel de publieksprijs als de juryprijzen gebeurt op 4 september 2020 bij Bouwmaat Almere.


MEDEWERKING
• De indiener stelt zelf de opdrachtgever op de hoogte van het feit dat het werk is aangemeld.
• De opdrachtgever geeft akkoord dat het project bezocht wordt door de jury
• Opdrachtgever en indiener gaan akkoord met het publiceren van foto’s en kerngegevens van het project op het internet en indien relevant in de verschillende media gelieerd aan de Vakwerk Awards
• Opdrachtgever en indiener geven akkoord voor het filmen van het project en het publiceren van de film online via de verschillende kanalen gelieerd aan de Vakwerk Awards.
• De indiener verplicht zich om medewerking te verlenen aan alle verzoeken en vragen van de jury en de (vak)pers, voor zover ze betrekking hebben op de inzending en de beoordeling daarvan.
• De door de indiener verstrekte foto’s zijn rechtenvrij en mogen gepubliceerd worden in print en online.


JURYVERANTWOORDELIJKHEID
De jury heeft een beslissend oordeel over de inhoudelijke kant van de Vakwerk Awards. Zo kan ze, bij gebrek aan voldoende kwaliteit of kwantiteit, besluiten om een categorieprijs niet toe te kennen of voor een bepaalde categorie geen of minder genomineerden aan te wijzen.


SLOTCLAUSULE
In alle niet in dit reglement opgenomen kwesties beslist de organisatie. De Vakwerk Award is een initiatief van Bouwmaat, Eisma Bouwmedia en Zelfstandigen Bouw.